เกี่ยวกับเรา

เราอยากช่วยให้การเดินทางในทุกๆ วัน เชื่อมต่อกันง่ายขึ้น

จากประสบการณ์การเดินทางในเมืองที่โครงสร้างเต็มไปด้วยตรอก
ซอกซอย ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เชื่อมต่อและไม่ครอบคลุม 
จะมีวิธีไหนที่ทำให้การเดินทางในทุกวัน ราคาถูก ปลอดภัย และง่ายขึ้น ?
Urban Mobility Tech หรือ UMT คือบริษัทที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา 
การเดินทางขนส่งให้เชื่อมต่อกับชีวิตประจำวัน ด้วยการพัฒนา
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและระบบ Algorithm เพื่อจัดสรรผู้ใช้งานและรถตุ๊กตุ๊ก
ให้เดินทางร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนออกมาเป็นแอปพลิเคชั่น MuvMi โดยหลังเปิดให้บริการ ได้มีผู้ใช้งานไปแล้วกว่า 1,000,000 ทริป
นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชั่น Tuk Tuk Hop ซึ่งรองรับธุรกิจท่องเที่ยว 
โดยในปี 2019 มีนักท่องเที่ยวใช้งานไปแล้วกว่า 29,000 ทริป
เรายังคงมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์การเดินทาง 
ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในทุกๆ วัน